Toegankelijkheid

Skip to main content

Gedragscode

De Gedragscode voor duikers van de EUF is opgesteld om goed gedrag op duiklocaties en tijdens het duiken aan te moedigen en om ervoor te zorgen dat duikers niet in conflict komen met andere watergebruikers.

planningDuikplanning
 • Als je geen kennis hebt van een duikplek, neem dan contact op met lokale informatiebronnen. 
Op de duikstek:
 • Vraag toestemming voordat u gaat duiken in gebieden waarvoor beperkingen gelden, zoals havens, riviermonden of privéwateren. Bedank de verantwoordelijken voordat u vertrekt en zorg ervoor dat de eventuele contributie wordt betaald;
 • Parkeer verstandig, vermijd obstructie en schade aan bermen. Gebruik de juiste parkeerterreinen en betaal parkeergeld;
 • Vermijd overvolle locaties en houd rekening met andere gebruikers;
 • Houd lanceerplatforms en scheepshellingen vrij en ga efficiënt om met de ruimte;
 • Bewaar de vrede. Bedien compressoren, boot- en automotoren niet associaal;
 • Maak geen afval. Sluit poorten. Wees voorzichtig met vuur. Voorkom schade aan land of gewassen;
 • Houd u aan speciale instructies zoals de regels van nationale organisaties, lokale verordeningen en voorschriften met betrekking tot kamperen en caravans;
 • Vergeet niet dat onze uitrusting duikers opvalt en dat slecht gedrag kan leiden tot toekomstige beperkingen.
In en op het water:
 • Maak uw boten identificeerbaar. Dit kan reddingsdiensten helpen en laat zien dat u niets te verbergen heeft. Vraag advies/toestemming bij het te water laten en volg het op;
 • Informeer de maritieme autoriteiten of een verantwoordelijke persoon over uw (duik)planning en rapporteer wanneer deze voltooid zijn;
 • Verstoor geen wilde dieren zoals zeevogels of zeehondenkolonies;
 • Vermijd duiken in vaargeulen of gebieden met veel oppervlakteverkeer en houd u aan de internationale voorschriften ter voorkoming van aanvaringen op zee. Commercieel verkeer heeft meestal beperkte manoeuvreermogelijkheden;
 • Laat altijd de duikvlag wapperen tijdens duikoperaties, maar niet tijdens de verplaatsing. Laat boten niet onbeheerd achter tijdens het duiken;
 • Betreed zwemstranden niet met vol gas, gebruik speciale toegangswegen en vermijd onnodige golfslag in beperkte waterwegen of aanlegsteigers;
 • Gebruik waar nodig markeringsboeien aan de oppervlakte;
 • Respecteer plaatselijke verordeningen, voorschriften en gebruiken.
wreckMet betrekking tot behoud:
 • Gebruik geen harpoengeweer tijdens het duiken;
 • Het verzamelen van allerlei soorten zeedieren is schadelijk voor het milieu en is vaak onderhevig aan wettelijke controle. Neem foto's en aantekeningen, geen exemplaren.
Op wrakken:
 • Duik niet op een aangewezen beschermde wraklocatie zonder specifieke toestemming. Deze worden over het algemeen aangegeven op kaarten en gemarkeerd door boeien of waarschuwingsborden op de nabijgelegen kust;
 • Stoor niets;
 • Als u een wrak ontdekt, meld de positie/details dan aan de relevante autoriteiten;
 • Houd er rekening mee dat bij veel wrakken mensenlevens verloren zijn gegaan en dat het daarom gevoelige gebieden kunnen zijn die respect verdienen;
 • Duikvrijheden komen voort uit verantwoord duiken. Gedraag je verstandig, sociaal en houd je aan de EUF-duikerscode.
© 1989 EUF
Gegevensonderhoud door EUF
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door Maindes