Toegankelijkheid

Skip to main content

Internationale EUF certificering

De Europese CEN en internationale ISO-normen definiëren de stand van de techniek voor veiligheid en kwaliteit in duikopleidingen en duikinstructeursopleidingen. 

Maar:

  • Logo EUF certification internationalHoe kan een trainingsorganisatie op geloofwaardige wijze bewijzen dat hun opleiding voldoet aan alle eisen van de Europese en internationale normen?
  • Hoe kan de consument of een autoriteit er zeker van zijn dat de eisen van de relevante norm ook echt worden nageleefd door een opleidingsorganisatie?

Oplossing:

  • EUF werkt samen met de Oostenrijkse instantie voor normen en certificering (Austrian Standards and Certification - AS+C) en heeft AS+C gecontracteerd om EUF Certification International te beheren. EUF Certification International voert audits uit met behulp van AS+C deskundige inspecteurs om opleidingsorganisaties en duikserviceproviders te valideren op basis van relevante ISO-normen.
  • Succesvolle audits resulteren in de afgifte van een certificaat met een maximale geldigheidsduur van vijf jaar. Verlenging houdt een verdere audit in.

Wie kan een aanvraag indienen?

  • Alle entiteiten die rechtstreeks opleidingssystemen en certificeringen voor recreatief duiken aanbieden en die de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de implementatie en het kwaliteitsbeheer van de opleiding van duikers en duikinstructeurs kunnen certificering aanvragen.
Hoe het werkt:

Documentcontrole
Bij het indienen van de aanvraag voor certificering moet de opleidingsorganisatie gespecificeerde informatie en documentatie verstrekken (bijvoorbeeld opleidingsnormen en opleidingsmaterialen voor studenten). Deze worden gecontroleerd of ze voldoen aan de eisen van de geldende normen en het uitvoeren van audits ter plaatse rechtvaardigen. 

Logo EUF certifiedAuditteam
Assessments in het kader van de certificatieprocedures worden uitgevoerd door een auditteam. Dit auditteam bestaat uit een hoofdauditor die is aangesteld door het Oostenrijkse normalisatie-instituut en een technische auditor die een professional is uit de duikopleidingsindustrie.

On-site audits
Om de praktische aspecten van het trainingssysteem te valideren, worden on-site audits uitgevoerd door observatie van een aantal duiker- en duikinstructeursopleidingen op het juiste niveau. Het aantal te auditeren trainingsevenementen wordt bepaald op basis van het aantal afgegeven certificeringen per jaar.

Certificaatafgifte
De EUF Certificatie Instelling beoordeelt aan de hand van het rapport van de beoordeling van de documentatie en de audits ter plaatse of de opleidingsorganisatie aan alle eisen conform de normen heeft voldaan. Het certificaat is maximaal 5 jaar geldig.

Wilt uw opleidingsorganisatie ook ISO-gecertificeerd worden?
© 1989 EUF
Gegevensonderhoud door EUF
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door Maindes