Toegankelijkheid

Skip to main content

Verzekering voor recreatieve duikers

Introductie

Naarmate meer en meer duikers naar steeds meer exotische plaatsen reizen om van hun activiteiten te genieten, is het duidelijk dat advies nodig is over de juiste verzekeringsdekking.

Verzekering kan worden beschouwd als een onderdeel van de risicobeheerstrategie van een duiker en dit vereist dat de duiker zowel het gebruik als de beperkingen ervan begrijpt.

Verzekeringen worden uitgevoerd doordat een grote groep, die is blootgesteld aan een bepaald risico, een bedrag bij een indiener stort in een fonds dat vervolgens wordt gebruikt om inschrijvers die een verzekerd verlies lijden, te vergoeden. Het systeem werkt wanneer de abonnees de premie als redelijk beschouwen, de dekking voldoet aan de behoeften van de eiser en de indieners tevreden zijn met hun winst. In algemene economische termen geldt: hoe groter het abonneebestand, hoe lager de premie die de aanbieders kunnen aanbieden.

Duiken wordt duidelijk als een ongebruikelijke activiteit beschouwd en de dekking van onvoorziene risico's varieert in de hele Europese Unie. De dekking die door nationale ziektekosten- en ongevallenregelingen wordt geboden, loopt sterk uiteen en bijgevolg variëren ook de verzekeringsgewoonten en -behoeften van EU-duikers die in hun eigen land, andere EU-landen en buiten de EU duiken.

De duiker kan nu verzekeringspakketten kiezen die speciaal zijn ontworpen om aan al deze of sommige van deze behoeften te voldoen, als aanvulling op andere verzekeringen of als een op zichzelf staand product. Een derde optie is het hebben van een algemene persoonlijke of gezinspolis (leven, ongevallen, medische zorg, huishouden, enz.) die een geschikte duik- en duikreisdekking omvat.

Dit document is bedoeld om achtergrondinformatie te bieden om u te helpen bij het maken van die keuze en om een ​​maatstaf te bieden aan de hand waarvan dergelijke producten kunnen worden beoordeeld.

Dit document beperkt de informatie tot de hieronder beschreven verzekeringsklassen, die binnen de verzekeringssector worden bekend als 'non-life'.

Achtergrond

De meeste reis- en vakantieverzekeringen zijn ontworpen voor een brede markt, vaak gericht op pakketreizen. Dit houdt zelden rekening met de behoeften van een recreatieve duiker en is vaak onvoldoende of sluit dergelijke activiteiten zelfs uit.

Hoewel het ongebruikelijk is, kunnen duikverwondingen een specifieke behandeling en nazorg vereisen waarvoor deskundige ondersteuning en schaarse, dure faciliteiten nodig zijn. Voor duikers zonder de juiste dekking kan dit ernstige en zelfs gevaarlijke problemen opleveren als de nodige zorg niet onmiddellijk beschikbaar is.

Duikers moeten rekening houden met hun verzekeringsbehoeften met betrekking tot opsporing, redding, berging, behandeling en repatriëring. Hoewel het mogelijk is dat persoonlijke uitrusting wordt gedekt door een binnenlandse verzekering, moet de verantwoordelijkheid voor lokaal gehuurde uitrusting mogelijk ook worden verzekerd.

Zorg ervoor dat het soort duiken dat u wilt ondernemen niet is uitgesloten - vaak worden dieptebeperkingen, ppO2-waarden en bijzondere apparatuur vermeld. Leeftijdsgrenzen, de juiste certificering en reeds bestaande medische aandoeningen kunnen ook van toepassing zijn.

Denk ook eens aan het verschil tussen een schadevergoedingsdekking waarbij de eiser de kosten vooraf betaalt en polissen die de kosten dekken wanneer deze zich voordoen, inclusief garanties voor medische en andere diensten.

De informatie in dit document is voornamelijk gericht op reizende Europeanen buiten Europa, waar Europese richtlijnen, gewoonten en gebruiken mogelijk niet van toepassing zijn, maar ook nuttig zouden moeten zijn voor duiken in andere Europese staten of thuislanden.

Demografie

Uit marktonderzoek blijkt dat er jaarlijks meer dan 3 miljoen Europeanen genieten van duiken, van wie velen duiktrips maken buiten Europa. Enquêtes tonen aan dat ongeveer 50% van de West-Europese duikers elk jaar ten minste één reis naar het buitenland maakt en dat waarschijnlijk meer dan 60% van de Europeanen hun duikopleiding in het buitenland beginnen.

De Europese duikpopulatie heeft een zeer wijdverbreid nationaal en sociale achtergrond, vandaar een verscheidenheid aan dekkingsbehoeften. Dit wordt op zijn beurt weerspiegeld in de verscheidenheid aan aangeboden polissen en de prijzen van deze polissen.

Reis-element

Annulering/onderbreking: meestal onderdeel van een reisverzekering. Controleer of lokaal gekochte duikpakketten, die niet in het vakantiepakket zitten, ook gedekt zijn (onafhankelijke reizigersarrangementen). Het kan moeilijk zijn om dit dekkingselement te vinden voor groepsduikreizen georganiseerd door lokale centra of clubs.

Persoonlijke aansprakelijkheid/juridische kosten: kosten en beloningen nemen toe naar het westen in de EU. De huidige minnelijke schikkingen in het VK en Ierland bedragen vele honderdduizenden euro's. Een zwaar gebroken been kan twee- tot driehonderdduizend euro plus juridische kosten opleveren. In het VK en Ierland hoeft slechts 1% van de wettelijke aansprakelijkheid te worden bewezen om 100% van de juridische kosten te verhalen.

Het koopgedrag van verzekeringen varieert ook in Europa. In sommige landen is het normaal dat alle huishoudens een jaarlijkse persoonlijke aansprakelijkheid kopen die ook duikactiviteiten kan dekken, zelfs in het buitenland.

De huidige persoonlijke wettelijke aansprakelijkheidsuitkeringen zijn soms boven de vijf miljoen euro uitgekomen.

Bagage en uitrusting: dit kan inbegrepen zijn in de inboedelverzekering onder sportuitrusting, en zo ja, controleer dan of buitenlandse reizen gedekt zijn. Het kan ook deel uitmaken van een ongevallenverzekering, maar vaak is dit gedeeltelijk en afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval. Meestal maakt het deel uit van een reisverzekering.

Persoonlijk geld/paspoortverlies: soms kan dit deel uitmaken van een inboedelverzekering, en zo ja, controleer dan of buitenlandse reizen gedekt zijn. Meestal maakt het deel uit van een reisverzekering.

Vertraging: extra kosten door vervoer of andere vertraging van een reis.

Annulering: goedgekeurde annulering van een reis om medische of andere redenen.

Territoriale limieten: idealiter wereldwijd, zo niet dan alle gebieden in uw reisschema.

Medisch/noodelement

Zoek-, reddings- en bergingsacties: Niet alle landen voeren gratis zoek-, reddings- of bergingsoperaties uit en in veel gevallen zullen de slachtoffers aanzienlijke kosten moeten dragen. In extreme gevallen kunnen langdurige zoektochten worden belemmerd zonder bewijs van passende verzekering en/of vooruitbetalingsgaranties.

Ongevaldefinitie: zorg ervoor dat het beleid beten, steken, onderkoeling, hyperthermie, verstikking (ademgasproblemen) of verdrinking niet uitsluit.

Ziekenhuis/recompressiebehandeling: In sommige gebieden wordt vooruitbetaling of een bewijs van een geschikte verzekering gevraagd voordat met ziekenhuisbehandeling of hyperbare behandeling wordt begonnen. Het beleid moet ook betrekking hebben op zowel intramurale als poliklinische behandeling en receptkosten.

Repatriëring: Mocht de belangen van het slachtoffer aangeven dat repatriëring of behandeling in een ander land passend is, dan is een geschikte verzekering verstandig.

Extra kosten: kosten die nodig zijn om de kosten te dekken van een reisverlenging en de reis van een partner om een gehospitaliseerd slachtoffer te begeleiden.

Noodhulp: Rekening houdend met taalproblemen en tijdzones is het belangrijk om een verzekeringssysteem te hebben dat een 24/7 wereldwijd contact- en activeringsmechanisme heeft.

© 1989 EUF
Gegevensonderhoud door EUF
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door Maindes