Toegankelijkheid

Skip to main content

Voordelen

Recreatief duiken heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een zeer populaire vrijetijdsbesteding. De recreatieve duiker van tegenwoordig is vaak een vakantieduiker die gebruik maakt van diensten uit de vrijetijdsindustrie, zoals reisbureaus die gespecialiseerd zijn in duiktrips, duikscholen en duikcentra, over de hele wereld. Gezien de verscheidenheid aan aanbieders van opleidingsdiensten op de markt, is het voor consumenten geen gemakkelijke taak om de juiste aanbieder van opleidingsdiensten te kiezen.

Deskundigen van duikopleidingsorganisaties en -bedrijven, consumentenvertegenwoordigers en regelgevende instanties hebben gezamenlijk een reeks normen ontwikkeld voor trainingsdiensten in recreatief duiken die zowel de recreatieve duiker als de duikprofessionals dienen. Het resultaat van deze gemeenschappelijke inspanning is een reeks Europese normen die in 2004 zijn gepubliceerd door de Europese Commissie voor Standaardisatie (CEN) die betrekking hebben op kwaliteits- en veiligheidsaspecten bij de opleiding van recreatieve duikers en duikinstructeurs, evenals vereisten voor duikcentra. Vervolgens werden deze normen verder verfijnd en werden ze een parallelle reeks internationale ISO-normen.

De CEN/ISO-normen specificeren drie niveaus van certificering van recreatieve duikers en twee niveaus van certificering van duikinstructeurs. Elke standaard specificeert de competenties die een duiker of een duikinstructeur moet hebben bereikt voordat een opleidingsorganisatie de respectieve certificering kan toekennen. Voor elk niveau leggen de vereiste normen vast met betrekking tot de voorvereisten voor training, theoretische kennis, duikvaardigheden en brevetteringsprocedures.

Voordelen voor de duiker
  • Zorgen voor een hoog niveau van kwaliteit en veiligheid voor een activiteit die kwaliteitstraining vereist;
  • Om de consument in staat te stellen weloverwogen keuzes te maken;
  • Om internationaal erkende duikkwalificaties te creëren die de consument in staat stellen om diensten te kopen bij duikcentra over de hele wereld. 
Voordelen voor de duikprofessional
  • Om duikinstructeurs toegang te geven tot internationaal aanvaarde kwalificaties en de markt te benchmarken voor aanbieders van opleidingsdiensten (bijv. duikcentra, resorts, scholen of clubs);
  • Benchmarks bieden voor opleidingsorganisaties en dienstverleners om te bewijzen dat hun diensten voldoen aan de huidige “state of the art”;
  • Om het begrip tussen opleidingsorganisaties te verbeteren, de normen te verhogen en de geloofwaardigheid van de duikindustrie te vergroten. 
© 1989 EUF
Gegevensonderhoud door EUF
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door Maindes